Doznaj pogodnosti

Uvjeti korištenja

Svako korištenje materijala sa web stranice www.polleoadria.hr podliježe niže iznesenim uvjetima:

Dokumenti publicirani na www.polleoadria.hr ne smiju se kopirati osim ukoliko se kopije ne koriste za nekomercijalnu i osobnu upotrebu. Uz poštivanje gore navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovom web site-u navedena.

Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija informacija sadržanih na ovom web site-u dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje Polleo adria portala.

Ovaj web site daje općenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz tjelesnu spremnost, sport i zdravlje. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija pojedinih proizvoda kao takvih.

Ova web stranica ne sadrži potpune medicinske ili nutritivne informacije i napravljena je kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu medicinskog ili nutricionističkog osoblja kao ni vaših instruktora niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Niti jedan bolesnik ne bi smio koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije s kvalificiranim medicinskim osobljem.

Za specifične savjete i upute u svezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovom web site-u, vezanima za zdravstvene tegobe, molimo da se obratite izravno na medicinske izvore, liječničko i ljekarničko osoblje, te na tijela koja izdaju rješenja o stavljanju lijekova i medicinskih pomagala u promet u vašoj zemlji.

Polleo adria će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije na ovom web site-u bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici Polleo adria portala suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja ove web stranice. Polleo adria ovime isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.polleosport.hr kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju ove web stranice. Polleo adria pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja ovog web site-a, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

U iznimno rijetkim slučajevima, moguće su pogreške sustava kod obračuna cijene proizvoda (ili kod zbroja cijena više proizvoda), poreza i/ili troškova dostave – kako u vašu korist (npr. u slučaju kada bi stvarni iznos za plaćanje trebao iznositi 2.500,00 kn, moguće je da sustav obračuna 125,00 kn), tako i na vašu štetu (npr. u slučaju kada bi stvarni iznos za plaćanje trebao iznositi 125,00 kn, moguće je da sustav obračuna 2.500,00 kn). Sve ovakve, ili slične, pogreške u sustavu otklanjamo u najkraćem mogućem roku, a ukoliko se one ipak dogode budite sigurni da ćemo poduzeti sve što možemo kako bi smo osigurali vaše zadovoljstvo korištenjem ovog web sitea (u gornjim primjerima, poništiti ćemo kupovinu i ponuditi vam poklon kao naknadu za grešku našeg sustava, ili ako ste preplatili neki proizvod, vratiti ćemo vam preplaćeni iznos) i proizvoda koje prodajemo.

Ovaj web site sadržava informacije trećih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima Polleo adria nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. Polleo adria ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

 

Zaštita privatnosti

Polleo adria poštuje privatnost posjetilaca i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama i s vremena na vrijeme, koristit ćemo ih kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe. U svezi s tim, povremeno ćemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da Polleo adria neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja. Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu Polleo adria biti će pravodobno objavljene na ovoj web stranici ili vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.